Ippon-Ken Roosdaal Data Protection

Privacy Statement

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ippon-Ken Roosdaal kan persoonsgegevens over u verwerken. Dit doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan Ippon-Ken Roosdaal heeft verstrekt.

Ippon-Ken Roosdaal kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Naamgegevens
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens (telefoon, e-mail, ea)
 • Geboortegegevens
 • Geslacht
 • Nationaliteit
 • Foto- en beeldmateriaal
 • Trainingsgegevens (aanwezigheden)
 • Graduatiegegevens (examenresultaten)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een formulier/foto op onze website/facebook pagina in te vullen of te plaatsen, e-mail/brief correspondentie en telefonisch contact.
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • Rijksregisternummer (licentie aanvraag bij de Japanse Karate Association (JKA))
 • Foto's nemen of filmpjes maken is een verwerking van persoonsgegevens. De wetgeving is dus ook van toepassing op het nemen van foto- en beeldmateriaal. De toestemming moet niet schriftelijk zijn maar kan ook mondeling of stilzwijgend worden gegeven. Sfeerbeelden en gerichte beelden genomen tijdens clubactiviteiten kunnen gebruikt worden voor rapportage en promotionele doelen.

  Onze website, facebook pagina en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over de bezoekers. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

  Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld/geplaatst, neem dan contact op met frans.fieremans@telenet.be (leiding club) of smarckx@hotmail.com (beheerder Facebook pagina), dan verwijderen wij deze informatie/ foto’s onmiddellijk.

  Waarom we je gegevens nodig hebben

  Ippon-Ken Roosdaal verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te informeren over de activiteiten van Ippon-Ken Roosdaal, JKA Shotokan
 • Je te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Om onze diensten optimaal aan je te kunnen leveren
 • Ippon-Ken Roosdaal verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze sportassociatie.
 • Hoelang we je gegevens bewaren

  Ippon-Ken Roosdaal bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

  Delen met anderen

  Ippon-Ken Roosdaal verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, dit in het kader van subsidieaanvragen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting van de gemeente Roosdaal bv. erkenning sportclub e.d.).

  Cookies

  Ippon-Ken Roosdaal gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

  Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar frans.fieremans@telenet.be. Ippon-Ken Roosdaal zal dan zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Ippon-Ken Roosdaal neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via frans.fieremans@telenet.be.Ippon-Ken Roosdaal zal hier zo snel mogelijk op reageren en hiervoor de nodige maatregelen treffen.

  Go to top

  Footer