Historiek

Sensei Miyazaki

Satoshi Miyazaki Sensei (8 ste Dan JKA), was een leerling van Masatoshi Nakayama Sensei. Hij werd in 1967 hoofdinstructeur van België. Hij wijdde zijn leven aan karate. Hij kon zijn passie voor de karate als het ware aan zijn leerlingen doorgeven. Hij vormde niet alleen hun fysiek, maar ook hun geest.

Miyazaki Sensei bezat de vijf essentiële eigenschappen van een volmaakte karateka: nederigheid, eerlijkheid, hoffelijkheid, moed en zelfcontrole. Hiernaar streeft iedere karateka.

De geschiedenis van KARATE

Ongeveer 1400 jaar geleden verliet Daruma (Bodhidharma), de grondlegger van het Zen-Boeddhisme, West-Indië. Hij trok te voet over het Himalayagebergte, stak rivieren over en doorkruiste de wildernis tot in China om daar het Boeddhisme te gaan verkondigen. Durama moest over een ongeziene spirituele en fysieke kracht beschikt hebben om deze moeilijke weg alleen af te leggen. Later, in de Shao-Lin tempel (Shorin-ji ) in de Hunan provincie in China bezweken veel van zijn volgelingen door uitputting van de lange en harde trainingen. Durama ontwikkelde daarom een methode om de geest en het lichaam te oefenen. Hij vertelde hen : Hoewel de weg van Boeddha verkondigd wordt voor de geest, het lichaam en de geest zijn onafscheidelijk. Als ik nu naar jullie kijk, denk ik niet dat jullie de training kunnen vervolledigen. Daarom toon ik jullie een methode om jullie fysieke kracht te oefenen om zo tot de essentie van de weg van Boeddha te komen.
De methode die hij ontwikkelde noemde hij het Ekkin Kyo en er wordt gezegd de monniken bekend werden over heel China voor hun moed en kracht.
Later, toen Durama zijn kennis reeds in verschillende gebieden had verspreid, kreeg het de naam Shorin-ji Kempo, genoemd naar de tempel waar het ontstond. Het is deze methode die uiteindelijk de Ryukyu-eilanden bereikte en zich ontwikkelde in Okinawa-te, de voorloper van het huidige Karate. Er is geen exacte datum bekend van de oorsprong maar het Shorin-ji kempo wordt aanzien als een unieke krijgskunst uit Okinawa (eiland behorend tot de Ryukyu-eilanden). Zo'n 500 jaar geleden, nadat de 3 gebieden van Okinawa waren verenigd, kwam er een algemeen verbod op wapendracht voor het volk. Onder het bewind van de Satsuma-clan van Japan werden alle wapens in beslag genomen. Het is zo dat het Shorin-ji kempo zich verder ontwikkelde in een krijgskunst zonder wapens : Karate (kara = lege, te = hand).

Go to top

Footer